Wat moet ik nu aan met zoveel licht
En zo een blauwe lucht
En een hart zo huiverig
Dat geen gevoel nog zuiver is
Toch klopt het, stokt en vlucht

Wat te beginnen met zoveel blauw
Met zoveel zilver licht
Als in alles wat mooi is vandaag
Ik doordrijf onder een duistere laag
En niets zie dan jouw gezicht

Wat moet ik doen met zoveel gevoel
Waarschijnlijk ongegrond
Als alles morgen anders is
En ik je weer een beetje mis
Zoals toen voor ik je vond

By Jente van Eck